RUG-onderzoekers concluderen: afnemend vertrouwen bij zwaarst getroffenen

050 Groningen Maatschappij - Na de beving van Zeerijp kondigde de minister van Economische Zaken een aantal maatregelen aan. Hoe vergaat het inwoners van het aardbevingsgebied een half jaar later? In het kader van de tweede fase van onderzoeksproject 'Gronings Perspectief' werd een peiling gedaan onder 1.377 Groningers. Ten opzichte van eerdere metingen tonen de respondenten veerkracht, maar het vertrouwen blijft laag en ervaren veiligheid daalt. Het vertrouwen in de maatregelen is eveneens laag omdat men onder andere de motieven van de overheid wantrouwt. De zwaarst getroffenen met meervoudige schade hebben steeds minder hoop op een goede afloop. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek dat zij deden in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Conclusies

In algemene zin zijn de conclusies in lijn met de uitkomsten van eerdere (panel-) onderzoeken. Ditonderzoek laat vooral aandachtspunten zien over veiligheidsbeleving en gezondheid. De aardbeving van Zeerijp op 8 januari 2018 is ervaren als een acute aanslag op het vertrouwen en welzijn van de bewoners van Noordoost-Groningen. In het half jaar hierna is dit slechts gedeeltelijk hersteld. Qua gezondheid en emotionele toestand vertonen bewoners enige tekenen van veerkracht. Tegelijk daalt het veiligheidsgevoel. Het vertrouwen in partijen die met de gaswinning te maken hebben en in de Rijksoverheid blijft laag.

Daden gevraagd

Na de aardbeving van Zeerijp besloot de regering de gaswinning naar beneden te schroeven. Maar Groningers hebben, een half jaar later, weinig vertrouwen in het nieuwe beleid. Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agenda’s zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen ‘window dressing’ zijn. Eén respondent verwoordt het zo:

“Het is wachten op de volgende maatregel, het volgende uitstel, de volgende uitzondering op de regel. Ik geloof pas dat er iets gebeurt als er hier een aannemer mijn schade aan het herstellen is.”

RUG-onderzoeker Katherine Stroebe: “De kern is dat bewoners heel concrete problemen hebben. Ze hebben schade of wachten op versterking. Men wil een directe en daadkrachtige aanpak: die is ze ook al vaker beloofd. Maar ondertussen staan ze soms jaren in de wacht.’

Maatregelen voor bewoners met meervoudige schade

Bewoners met meervoudige schade aan hun woning komen steeds verder op achterstand te staan. Hun vertrouwen in een oplossing daalt. Tegelijk neemt het aantal bewoners met meervoudige schade toe. Tom Postmes: “Het afnemen van hoop is veelbetekenend: kijkend naar de toekomst hebben de zwaarst getroffenen minder en minder vertrouwen dat het nog goed komt met schadeherstel en versterking. Deze groep zou centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.”

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie. Deze is gevormd door de gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts. Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Een panel Groningers vulde sindsdien zeven keer een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. Dit rapport maakt onderdeel uit van de tweede fase van dit onderzoek. De bevindingen van Gronings Perspectief Fase 1 en 2 zijn in verschillende wetenschappelijke rapporten beschreven en gepubliceerd op de site groningsperspectief.nl.

050 Groningen Economie– Online uitgeverij Simian heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de grootschalige uitbreiding van de bedrijfsruimte in Westerbroek.

Lees meer...

Foto: © NederlandSchoon

Lees meer...

Nieuwe techniek maakt weg vrij voor grootschalige hennep woningbouwprojecten

Lees meer...

050 Tynaarlo Maatschappij - Het aardbevingscafé dat 18 maart zou plaatsvinden, is verplaatst naar 3 april. De avond werd toen afgelast vanwege de aanslag in Utrecht. Tijdens het aardbevingscafé wil Leefbaar Tynaarlo een Drents Gasberaad oprichten.

Lees meer...

050 Westerkwartier Maatschappij - In de gemeente Westerkwartier starten het Dagblad van het Noorden en het weekblad Westerkwartier iets heel nieuws met ‘Focus’, een online platform dat lokale kwesties onderzoekt en daar uitleg over geeft. Inwoners kunnen op deze manier meebeslissen over en bijdragen aan verschillende onderwerpen.

Lees meer...

050 Groningen Politiek - Wat is er gebeurd met het Groninger escalatiemodel tegen woonoverlast? De gemeenteraad gaf eerder brede steun aan dit PvdA-plan, maar het gemeentebestuur lijkt eraan voorbij te gaan in het nieuwe jaarplan integrale veiligheid. ‘Wij willen het escalatiemodel juist uitbreiden naar zorgaanbieders, zodat we beter overlast van verwarde personen kunnen tegengaan’, zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

Lees meer...

050 Zuid Laren - Op 13 april 1945 werd Zuidlaren door de Canadezen bevrijd van de Duitse bezetter. Om dit te herdenken toveren we Zuidlaren weer om naar de jaren 40. De bevrijding was een feest, en dat mag gevierd worden. In het weekend van 13 en 14 april 2019 wordt in Zuidlaren de vrijheid en het vechten voor die vrijheid gevierd.

Lees meer...

050 Groningen Cultuur - “Het Gronings is een taal van hart tot hart.” Gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer opende vandaag de Dag van de Groninger taal met een sterke boodschap:

Lees meer...

050 Groningen Uitgaan - Bevrijdingsfestival Groningen presenteert Tom Walker, Thomas Azier, MY BABY, Omar Souleyman, Les Amazones D’Afrique, $hirak, Jiri11 en Young Ellens als eerste namen voor het jaarlijkse evenement in het Stadspark. Het festival waar we stilstaan bij onze vrijheid, valt dit jaar op een zondag.

Lees meer...

050 Groningen Sport - Zaterdagavond 2 maart vindt de Nacht van Groningen voor de 18e keer plaats. Het jaarlijkse loopevenement in de binnenstad van Groningen is één van de weinige in Groningen en omstreken waarbij alle afstanden in het donker worden afgelegd. En wie kan hier beter een oproep voor doen dan de Nachtburgemeester van Groningen: Merlijn Poolman.

Lees meer...

Jarenlange inzet voor nierpatiënten beloond met oeuvrepijs

foto Trijntje Kok- Steenbergen

Lees meer...

Suzanne Oosterwijk

050 Groningen Gezondheid - Mensen kiezen er vaak bewust voor om zichzelf bloot te stellen aan nare beelden of gruwelijke verhalen. Waarom zijn mensen toch zo nieuwsgierig naar het leed van anderen? Sociaal psycholoog Suzanne Oosterwijk (UvA) onderzoekt of de aantrekkingskracht van het leed van anderen – de morbide nieuwsgierigheid - mogelijk een functie heeft.

Lees meer...